3 กลยุทธ์จาก Franklin Templeton ที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตลาดผันผวน

ด้วยประสบกาณ์ในการจัดการสินทรัพย์มากกว่าเจ็ดสิบปีได้ทำให้ Franklin Templeton ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อเอาชนะตลาดในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผัวผวนเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณของ Franklin Templeton นำไปสู่การกำหนดจุดโฟกัสสามข้อเพื่อช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนในภาวะตลาดผันผวน

1) STAY INVESTED (ลงทุนอย่างต่อเนื่อง)

การลงทุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยขจัดความผันผวนและปลดล็อคศักยภาพการลงทุนในระยะยาว

รอคอยการกลับตัว

นักลงทุนที่มีกลยุทธ์การจำกัดการขาดทุนในระยะสั้นอาจพลาดโอกาสจากศักยภาพในการฟื้นตัวของตลาด เมื่อตลาดร่วงลงมันมักจะดีดตัวขึ้นก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ดังนั้นในการกลับตัวแต่ละครั้งจึงถือเป็นโอกาสในการเติบโต 

3 กลยุทธ์จาก Franklin Templeton ที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตลาดผันผวนMSCI All Country World Index (30-Year Cumulative Growth in USD)

(30 April 1990 – 30 April 2020)

ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอทีในปี 2000 วิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ในปี 2008 และ วิกฤตหนี้สาธารณะยูโรปในปี 2010 ทั้งสามวิกฤตนี้ล้วนเป็นสิ่งที่บอกว่าเราควรมองโลกในแง่ดี ตลอดช่วงระยะเวลาสามสิบปีที่มีวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้นมากมายสามารถพิสูจน์ได้ว่านักลงทุนที่มีความอดทนจะได้รับผลตอบแทนสะสมมากกว่า 730%

วางแผนในระยะยาว

ข้อมูลในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาของดัชนี MSCI ACWI แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ดังนั้นนักลงทุนต้องจดจำเป้าหมายการลงทุนของตนเองเอาไว้และลงทุนอย่างต่อเนื่อง

3 กลยุทธ์จาก Franklin Templeton ที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตลาดผันผวน

MSCI All Country World Index (USD)

(20-year Period Ending 30 April 2020)

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากำไรมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ในขณะที่การขาดทุนก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายในระยะยาวคือการจดจำเป้าหมายการลงทุนของตนเอง

2) DON’T TIME THE MARKET (อย่าจับจังหวะตลาด)

นักลงทุนที่ซื้อและขายสินทรัพย์ด้วยความรวดเร็วมักมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้นักลงทุนอาจต้องพบกับการลดลงของผลตอบแทนรายปีหากพลาดวันซื้อขาย ณ ราคาที่ดีไปเพียงแค่ไม่กี่วัน

3 กลยุทธ์จาก Franklin Templeton ที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตลาดผันผวน

Study Based on MSCI All Country World Index Returns (USD)

(20-year Period Ending 30 April 2020)

หากพลาดวันซื้อขายที่สำคัญที่สุดไปเพียง 10 วันจะทำให้ผลตอบแทนรายปีเท่ากับ 2.71% ในการกลับกันนักลงทุนที่มีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทำผลตอบแทนรายปีได้เท่ากับ 7.28% จากตัวเลขดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอได้อย่างชัดเจน

3) DIVERSIFY (การกระจายการลงทุน)  

Asset Class เป็นไปตามวิถีเส้นโค้งไซน์ (sinusoidal trajectory) มาหลายทศวรรษ ผลตอบแทนรายปี (annual returns) ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดอาจใช้ระยะเวลาห่างกันเพียงสองหรือสามปีเท่านั้น ดังนั้นการมุ่งเน้นการลงทุนไปที่สินทรัพย์เพียงประเภทเดียวอาจทำให้นักลงทุนต้องพบกับความผันผวนมากกว่านักลงทุนที่มีการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์ที่มีความหลากหลาย

3 กลยุทธ์จาก Franklin Templeton ที่จะช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตลาดผันผวน

Annual Total Returns of Key Asset Classes 2010–2019 (USD)

การจัดสรรสินทรัพย์ที่มีศักยภาพจะช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนในระยะยาว นักลงทุนจะสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนด้วยการจัดสรรเงินลงทุน ดังนั้นการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายจะสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนได้

เนื้อหาต้นฉบับโดย Franklin Templeton

เรียบเรียงโดย FINNOMENA Admin

ข้อสงวนสิทธิ์

แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (“Franklin Templeton”) ไม่รับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้จัดทำหรือปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้ง Franklin Templeton ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างเอกสารภาษาอังกฤษกับการแปลเป็นภาษาไทย ให้ยึดถือตามเอกสารภาษาอังกฤษ