หรือ ESG คือพระเอกที่จะมาช่วยสร้างโลกหลังโควิด-19?

หรือ ESG คือพระเอกที่จะมาช่วยสร้างโลกหลังโควิด-19?

ดูเหมือนว่าในปี 2021 ที่กำลังจะถึงนี้ ไม่น่ามีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าปี 2020 ที่ผ่านมา เราได้ผ่านช่วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจที่สาหัสที่สุดในรอบ 80 ปี และวิกฤตทางด้านสุขภาพที่หนักหนาที่สุดในรอบ 100 ปี ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเป็นอยู่ของคนทั่วทั้งโลกมาก ซึ่งเรามองว่าพระเอกที่จะมาช่วยสร้างโลกหลังโควิด-19 ก็คือปัจจัยด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นั่นเอง

ESG จะช่วยเศรษฐกิจได้อย่างไร?

หรือ ESG คือพระเอกที่จะมาช่วยสร้างโลกหลังโควิด-19?

รูปที่ 1: ประเทศที่มีแนวโน้ม ESG เป็นไปในทางบวก จะมีผลตอบแทนทบต้นที่ดีกว่า
ที่มา: Templeton Global Macro

หมายเหตุ: เส้นสีฟ้า คือประเทศที่มีแนวโน้มทางบวก
เส้นสีเขียว คือประเทศที่มีแนวโน้มทางลบ
เส้นสีฟ้า คือรวมทุกประเทศ

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ESG ที่ดีจะส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมและธรรมาภิบาลที่ดี ช่วยให้ประเทศฟื้นตัวจากวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาประเทศที่โดนผลกระทบรุนแรงจากโควิด-19 มักจะเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ปัจจัยด้าน ESG ยังอ่อนแอ ประเทศเหล่านี้ไม่มีความพร้อมเผชิญวิกฤตด้านสุขภาพ เพราะระบบบริการสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานยังอ่อนแอ บางประเทศก็ไม่มีความพร้อมเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความไม่สมดุลทางการคลัง มีระดับหนี้สูง และมีการพึ่งพาภายนอกมากไป

ในทางตรงกันข้าม ประเทศที่มีพื้นฐาน ESG แข็งแกร่งก่อนเกิดวิกฤต มีสถาบันที่แข็งแรง ระดับหนี้ที่ต่ำกว่า และมีการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ ก็จะโดนผลกระทบน้อยกว่า

ช่องว่างทางรายได้ที่กว้างขึ้นในหลาย ๆ ประเทศยังเป็นปัญหาหลักที่บ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มความไม่ลงรอยกันในสังคมอีกด้วย เศรษฐกิจที่ถูกทำลายและการว่างงานที่มากขึ้นยิ่งทำให้ปัญหาด้านโครงสร้างที่มีมาก่อนหน้านี้หนักหนาสาหัสขึ้นไปอีก

ยิ่งประเทศไหนสามารถจัดการความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยให้ฐานของเศรษฐกิจประเทศนั้น ๆ แข็งแกร่งขึ้นในปีถัด ๆ ไป ในขณะที่หากประเทศไหนเมินเฉยต่อปัญหาเหล่านี้ ก็จะต้องเสี่ยงเจอความไม่มั่นคงต่อไป

เราคาดหวังว่า ESG จะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดตราสารหนี้โลกในปีหน้า ๆ ประเทศที่มีการคาดการณ์ว่าจะพัฒนาปัจจัยด้าน ESG มักจะแสดงให้เห็นโอกาสการลงทุนที่แข็งแกร่งที่สุด

เนื้อหาต้นฉบับโดย Michael Hasenstab, Ph.D.
Chief Investment Officer, Templeton Global Macro

เรียบเรียงโดย FINNOMENA Admin

อ่านเพิ่มเติม ESG การลงทุนเพื่ออนาคต ทางเลือกใหม่จากความ ‘ยั่งยืน’

อ่านเพิ่มเติม ลงทุนแบบ “ESG” คว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข้อสงวนสิทธิ์

แฟรงคลิน เทมเพิลตัน (“Franklin Templeton”) ไม่รับผิดใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ได้จัดทำหรือปรากฏในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกนั้น อีกทั้ง Franklin Templeton ไม่ได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลในช่องทางต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก และไม่รับผิดต่อสิ่งใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้น

ในกรณีที่มีความแตกต่างกันระหว่างเอกสารภาษาอังกฤษกับการแปลเป็นภาษาไทย ให้ยึดถือตามเอกสารภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูล

https://www.ftinstitutionalapac.com/content-ftthinks/common/gio/2021-global-investment-outlook/2021-outlook-vulnerability-and-resiliency-through-upheaval-a.pdf