Finnomena Funds เผยอินไซต์นักลงทุนปี 2567

Finnomena Funds (ฟินโนมีนา ฟันด์) เปิดอินไซต์ผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม พบมูลค่าการลงทุนในกองทุนหุ้นไทย เหลือเพียง 2% เท่านั้น ส่วนใหญ่นิยมกระจายเงินไปลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำโดยกองทุนหุ้นโลก, หุ้นจีน, หุ้นสหรัฐอเมริกา และหุ้นเวียดนาม

นายกสิณ สุธรรมนัส Chief Strategy Officer, Finnomena Group เ

นายกสิณ สุธรรมนัส Chief Strategy Officer, Finnomena Group เปิดเผยว่า “ข้อมูลของผู้ลงทุนบนแพลตฟอร์ม Finnomena ในช่วงครึ่งปีแรก 2567 จากจำนวนผู้ลงทุนมากกว่า 100,000 ราย และทรัพย์สินภายใต้การดูแล (AUA) กว่า 45,000 ล้านบาท เราเห็นพฤติกรรมการลงทุนที่น่าสนใจ คือมีมูลค่าเงินลงทุนในกลุ่มกองทุนหุ้นไทย คิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% เนื่องจากมีการโยกเงินไปหาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ย่ำแย่มาอย่างต่อเนื่อง สวนทางหุ้นทั่วโลกที่วิ่งเป็นขาขึ้น”

สำหรับ 5 กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตลาดทุนที่นักลงทุนบน Finnomena นิยมลงทุนมากที่สุด ตลอดช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ได้แก่ 

  1. กองทุนหุ้นโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของ AUA ผ่านกองทุนเช่น KKP GNP 
  2. กองทุนหุ้นจีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของ AUA ผ่านกองทุนเช่น MEGA10CHINA-A
  3. กองทุนหุ้นสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของ AUA ผ่านกองทุนเช่น AFMOAT-HA
  4. กองทุนหุ้นเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของ AUA ผ่านกองทุนเช่น PRINCIPAL VNEQ-A
  5. กองทุนหุ้นยุโรป คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของ AUA ผ่านกองทุนเช่น ONE-EUROEQ

 

Finnomena Funds เผยอินไซต์นักลงทุนปี 2567

สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนของ Finnomena Funds แนะนำ “กระจายเงินลงทุนไปหุ้นโลก” โดยมองว่าตลาดหุ้นไทยติดปัญหาเชิงโครงสร้าง ภาพรวมกำไรต่อหุ้นไม่เติบโตมาตลอด 10 ปี ในขณะที่ Valuation อาจจะไม่สามารถกลับไปค่าเฉลี่ยเดิมในอดีตได้ หากไม่มีมาตรการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มากเพียงพอ จึงแนะนำโยกเงินเข้าลงทุนในตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสการเติบโต โดย Overweight หุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) แนะนำกองทุน UOBSA หุ้นเกาหลีใต้ แนะนำกองทุน SCBKEQTG และ DAOL-KOREAEQ หุ้นอินเดีย แนะนำกองทุน B-BHARATA และ TISCOINA-A หุ้นเวียดนาม แนะนำกองทุน PRINCIPAL VNEQ-A หุ้นจีน แนะนำกองทุน MEGA10CHINA-A B-CHINE-EQ SCBCHAA และ UOBSGC 

โลกของการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นับวันยิ่งหมุนเร็วขึ้น Finnomena มองเห็นช่องว่างในจุดนี้ จึงตั้งใจที่จะส่งมอบคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะตลาดปัจจุบัน ผ่านการพัฒนา Opportunity Hub สำหรับเป็นศูนย์รวมโอกาสการลงทุน ช่องทางอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ตลอดจนโปรโมชันการลงทุน ซึ่งรวมครบจบเพื่อนักลงทุนในที่เดียว

นายกสิณ สุธรรมนัส กล่าวปิดท้าย  

สามารถติดตามคำแนะนำการลงทุนล่าสุดจาก Finnomena Funds ได้ที่ finno.me/opphub


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort