รีวิวกองทุน B-GLOB-INFRA : กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้วยสถานการณ์การลงทุนที่ร้อนแรงและมีความไม่แน่นอนในขณะนี้ หากใครกำลังมองหาการลงทุนในกองทุนที่มีความผันผวนต่ำในช่วงตลาดขาลงแบบนี้ การลงทุนในหุ้นเชิงรับกลุ่ม Defensive Stock ไว้เป็นหลุมหลบภัยอย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน B-GLOB-INFRA จาก บลจ. บัวหลวง ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกัน

5 เหตุผล ทำไมกองทุน B-GLOB-INFRA จึงน่าสนใจ

จากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเข้าสู่ทิศทางขาลง ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นทั่วทุกมุมโลก หรือที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “Stagflation” แต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ยังคงจำเป็นต้องมีการบริโภคแม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นั่นคือ ที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภค กองทุน B-GLOB-INFRA จึงเป็นกองทุนหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. มีการกระจายการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มประเทศ G7 เป็นหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มโทรคมนาคมขนส่ง กลุ่มสื่อสาร และกลุ่มด้านการบริการและสังคม เป็นต้น แต่ก็ขยายโอกาสไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ด้วย
 2. บริษัทโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ มีสัญญาระยะยาว ไม่ว่าเศรษฐกิจจะผันผวนมากน้อยแค่ไหน กำไรมักจะผันผวนต่ำ
 3. รายได้ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโดยส่วนใหญ่มักจะบวกราคาเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อ ทำให้สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ ซึ่งกองทุนนี้มีเป้าหมายในการเอาชนะเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศในกลุ่ม G7 +5.5%
 4. จากผลสำรวจ ถึงแม้ว่าประชาชนในอเมริกามีการลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเงินเฟ้อ แต่ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ไม่สามารถตัดออกได้เหมือนกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงทำให้รายได้ของหุ้นกลุ่มนี้มีความสม่ำเสมอ
 5. วิกฤตโควิด-19 ทำให้นานาประเทศต้องกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและให้ผลประโยชน์ทางสังคมในวงกว้างในระยะยาว ฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความน่าสนใจในการลงทุนเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ

สัดส่วนภูมิภาคและอุตสาหกรรมที่ลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.65)

สัดส่วนภูมิภาค

รีวิวกองทุน B-GLOB-INFRA : กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง

ที่มา : เอกสารข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 • สหรัฐอเมริกา 23.81%
 • แคนาดา 13.24%
 • สเปน 11.90%
 • สหราชอาณาจักร 10.46%
 • ออสเตรเลีย 9.88%
 • อื่น ๆ 30.71%

สัดส่วนอุตสาหกรรม

รีวิวกองทุน B-GLOB-INFRA : กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง

ที่มา : เอกสารข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

 • อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า (Electric) 34.24%
 • อุตสาหกรรมแก๊ส (Gas) 13.51%
 • อุตสาหกรรมทางด่วนและทางพิเศษ (Toll Roads) 11.54%
 • อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (Renewables) 10.66%
 • อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า (Energy Infrastructure) 7.31%
 • อุตสาหกรรมอื่น ๆ 22.74%

สัดส่วนหุ้น

รีวิวกองทุน B-GLOB-INFRA : กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นคง

ที่มา : เอกสารข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

1. National Grid PLC 4.40%

บริษัทสัญชาติอังกฤษ ทำธุรกิจสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ที่มีเครือข่ายไฟฟ้าแบบเหนือหัวยาวกว่า 7,200 กิโลเมตร และมีสถานีไฟฟ้าย่อยกว่า 342 แห่งในประเทศอังกฤษและเวลส์

2. Iberdrola SA 4.40%

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าสัญชาติสเปน โดยทำธุรกิจหลัก ๆ 3 ธุรกิจ คือ พลังงานหมุนเวียน เครือข่ายกระแสไฟฟ้า และธุรกิจขายส่งและขายปลีกพลังงานไฟฟ้า

3. SSE PLC 4.34%

บริษัทพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานจากน้ำ เพื่อลดการสร้างก๊าซ Carbon ซึ่งเป็นเทรนด์ในโลกปัจจุบัน

4. Public Service Enterprise Group Inc 4.10%

Holding Company ที่ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติในรัฐ New Jersey และบริษัทที่จำหน่ายพลังงาน ทั้งพลังงาน nuclear และ fossil

5. Atlas Arteria Ltd 3.91%

บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย เป็นผู้พัฒนาและก่อสร้างการดำเนินการขนส่งทางบกแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ถนน ทางด่วน สะพาน อุโมงค์ โดยเป็นทั้งผู้ก่อสร้างและเก็บค่าบริการ

ที่มา : เอกสารข้อมูลกองทุนหลักรายเดือน Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รายละเอียดอื่น ๆ ของ B-GLOB-INFRA (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย. 65)

 • ลงทุนในหน่วยของ Legg Mason ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class S Acc (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
 • กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมขาย ยกเว้น
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500 บาท
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 500 บาท

สรุปจุดเด่นของกองทุน B-GLOB-INFRA

กองทุน B-GLOB-INFRA มีการลงทุนในหลายประเทศและโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่หลากหลาย อย่างปัจจัย 4 ที่มีผลต่อการดำรงชีวิต อย่างธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา สื่อสาร โทรคมนาคม ขนส่ง ที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือเทรนด์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยเน้นหนักไปในกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนได้ดีในภาวะตลาดขาลงที่มีหลาย ๆ ปัจจัยเข้ามากระทบตลอด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนในช่วงที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และสำหรับใครที่สนใจกองทุน B-GLOB-INFRA สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/B-GLOB-INFRA


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดโครงสร้างพื้นฐาน  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย  | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ