เครื่องหมายท้ายกองทุนบอกอะไรได้บ้าง?

นักลงทุนมือใหม่อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างใช่มั้ยครับ ว่าหลังชื่อกองทุนจะมีเครื่องหมาย หรือตัวย่อต่อท้าย แล้วรู้มั้ยครับว่า แต่ละกองทุนหมายถึงอะไร?

วันนี้ FinSpace จะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องหมายท้ายกองทุน ว่าแต่ละตัวหมายถึงอะไร และบอกอะไรกับเราได้บ้าง?

เครื่องหมายท้ายกองทุนบอกอะไรได้บ้าง?

บอกชนิดหน่วยลงทุน

– A (Accumulation) : กองทุนชนิดสะสมมูลค่า ที่ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผล

– D (Dividend) : กองทุนรวมชนิดที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ซึ่งเมื่อปันผลแล้ว NAV จะลดลง แต่ไม่มีผลกับจำนวนหน่วยลงทุน

– R (Auto redemption) : กองทุนชนิดที่ขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน ซึ่งจำนวนหน่วยลงทุนจะลดลง แต่ไม่มีผลกับ NAV

บอกประเภทผู้ลงทุน

– E (Electronics) : กองทุนสำหรับลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและการขาย

– I (Institutional) : กองทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน

– P (Private Fund) : กองทุนสำหรับนักลงทุนที่เป็นกองทุนส่วนบุคคลบอกชนิดหน่วยลงทุน

– SSF (Super Saving Fund) : กองทุนเพื่อการออม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยต้องถือลงทุนอย่างน้อย 10 ปี

– RMF (Retirement Mutual Fund) : กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ซื้อแล้วต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ถืออย่างน้อย 5 ปี และขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปี

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บางกองทุนอาจมีการตั้งชื่อแตกต่างกันไป ควรอ่านรายละเอียดใน Fund Factsheet เพิ่มเติมกันด้วยนะค้าบ

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/fund-symbol/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ