แจ้งเตือน
คลังความรู้
มือใหม่

ลงทุนตามช่วงวัย จัดพอร์ตแบบไหนดี?

ลงทุนตามช่วงวัย จัดพอร์ตแบบไหนดี?

การลงทุนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินให้เร็วขึ้น แต่กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงวัย ความเสี่ยงที่รับได้ และเป้าหมายทางการเงิน

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ไม่ว่าจะช่วงอายุไหน เราควรที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อกระจายโอกาสสร้างผลตอบแทนครับ

โดย FinSpace จะขอยกตัวอย่าง 3 การลงทุนตามช่วงวัย จัดพอร์ตแบบไหนดี? เพื่อเป็นเพียงแนวทางการจัดพอร์ตลงทุน

ลงทุนตามช่วยวัย จัดพอร์ตแบบไหนดี?

ลงทุนตามช่วงวัย จัดพอร์ตแบบไหนดี?

1. วัยเริ่มทำงาน

รับความเสี่ยงได้แค่ไหน: เสี่ยงสูง กล้าได้กล้าเสีย

เหมาะกับพอร์ต: เชิงรุก

สัดส่วนการลงทุน: หุ้น 70%, ตราสารหนี้ 20%, เงินฝาก 10%

แนวทาง: มุ่นเน้นในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว

2. วัยสร้างครอบครัว

รับความเสี่ยงได้แค่ไหน: เสี่ยงกลาง ทางสายกลาง

เหมาะกับพอร์ต: สมดุล

สัดส่วนการลงทุน: หุ้น 50%, ตราสารหนี้ 30%, เงินฝาก 20%

แนวทาง: กระจายไปในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและต่ำในสัดส่วนพอ ๆ กัน เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ

3. วัยใกล้เกษียณ

รับความเสี่ยงได้แค่ไหน: เสี่ยงต่ำ ปลอดภัยไว้ก่อน

เหมาะกับพอร์ต: ระมัดระวัง

สัดส่วนการลงทุน: หุ้น 20%, ตราสารหนี้ 40%, เงินฝาก 40%

แนวทาง: เน้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนปานกลาง เน้นความมั่นคง

สุดท้าย…ไม่ว่าเป็น หุ้น หรือ ตราสารหนี้ เราสามารถลงทุนได้ในรูปแบบของ “กองทุนรวม” ได้นะครับ เพราะกองทุนรวมลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั้งในและนอก และสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ ช่วยให้เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้นอีกด้วย

ปล. การลงทุนคือ การตัดสินใจสำคัญที่อาจมีผลต่อการเติบโตทางการเงินในอนาคต ดังนั้น ควรทำความเข้าใจในกลยุทธ์และตัวเลือกที่เหมาะสมกับตนเองก่อนการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตใด การลงทุนควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่พร้อมรับได้ครับ

FinSpace

ที่มาบทความ: https://www.finspace.co/invesment-planning-age/

ผู้เขียน

บทความที่เกี่ยวข้อง