ยังไม่สามารถใช้งาน FINT Cashback ได้

คุณจะต้องมีการลงทุนในวันนี้ก่อนเริ่มใช้งาน FINT Cashback

FINT Cashback
กิจกรรมแลก FINT เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน (Front End Fees) จาก บลจ. สูงสุดถึง 20%
 • สำหรับซื้อกองทุนรวมหุ้น ตราสารทางเลือก ตราสารหนี้โลกทุกชนิด ยกเว้นกองตราสารหนี้ไทย
วิธีการใช้งาน
 • 1.
  ซื้อหรือสลับสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • 2.
  ใช้ FINT แลกวงเงิน Cashback ที่ต้องการภายใน 23.59 น. ของวันที่สร้างรายการคำสั่งซื้อกองทุน
 • 3.
  คำสั่งซื้อกองทุนจะต้องมี วันที่รายการมีผลไม่เกิน 14 วัน และกองทุนต้องเข้าสู่แผนของผู้ใช้ไม่เกิน 20 วัน จากวันที่แลก FINT
 • 4.
  Cashback จะคืนในรูปแบบกองทุนตลาดเงิน เข้าไปยังแผนของคุณโดยถ้ามีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผน D.I.Y. แผนแรก กรณีที่ไม่มีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผนแรกที่คุณสร้าง โดยถ้าแลก Cashback วันที่ 1 - 15 Cashback จะเข้าวันที่ 16 ของเดือนถัดไป และ ถ้าแลก Cashback วันที่ 16 - สิ้นเดือน Cashback จะเข้าสิ้นเดือนของเดือนถัดไป

* ส่วนลดค่าธรรมเนียมกองทุนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

** รายการคำสั่งซื้อที่ถูกนำไปคำนวณ Cashback จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม ลงทุน 5,000 บาท รับ 1 FINT

*** ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายการ FINT Cashback
Cashback สูงสุด
20 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
10,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo10
Cashback สูงสุด
100 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
50,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo50
Cashback สูงสุด
200 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
100,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo100
Cashback สูงสุด
1,000 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
500,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo500
Cashback สูงสุด
2,000 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
1,000,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo1,000
Cashback สูงสุด
10,000 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
5,000,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo5,000
Cashback สูงสุด
20,000 ฿
เมื่อมียอดลงทุนรวม
10,000,000 ฿
FINT ที่ใช้
fint-logo10,000