แจ้งเตือน

"พอร์ตติดลบ เราช่วยคุณได้"

สอนแก้พอร์ตกองทุนรวม 2023

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สำหรับลูกค้า FINNOMENA สามารถเข้าร่วม Exclusive LIVE สอนแก้พอร์ตกองทุนรวมได้ โดยการติดต่อทีมที่ปรึกษาการลงทุนของท่าน หรือที่เบอร์ 02 026 5100

สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับ

Fix My Port 2023 โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญ

ข้อตกลงและเงื่อนไข (Fix My Port 2023)

 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ผ่านทาง [ฟอร์ม] ที่กำหนดเท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลให้ถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ข้อมูลติดต่อ รูปภาพพอร์ตกองทุนรวมที่ถูกต้อง และเป็นรูปภาพพอร์ตกองทุนรวมของจริง โดยจะต้องเห็นมูลค่าพอร์ตกองทุนรวม รายชื่อกองทุนรวม อย่างครบถ้วน 
 • กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เป็นลูกค้า FINNOMENA ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรูปภาพพอร์ตกองทุนรวมที่ลงทุนผ่านที่อื่นที่ไม่ใช่ FINNOMENA จะได้รับ คัมภีร์, FINT, สิทธิ์การเข้าร่วม Exclusive live และโอกาสเข้าร่วม Exclusive private meet ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิก FINNOMENA และใช้อีเมลที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 เท่านั้นจึงจะได้รับ FINT 
 • กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกค้า FINNOMENA ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรูปภาพพอร์ตกองทุนที่ลงทุนผ่านที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ FINNOMENA จะได้รับ คัมภีร์, FINT, สิทธิ์การเข้าร่วม Exclusive live และโอกาสเข้าร่วม Exclusive private meet ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ด้วยอีเมลที่ใช้สมัครสมาชิก FINNOMENA เท่านั้นจึงจะได้รับ FINT
 • กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลูกค้า FINNOMENA ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรูปภาพพอร์ตกองทุนรวมที่ลงทุนผ่าน FINNOMENA จะได้รับคัมภีร์ และสิทธิ์การรับชม Exclusive live แบบย้อนหลัง แต่จะไม่รวมถึงสิทธิ์การได้รับ FINT และโอกาสเข้าร่วม Exclusive private meet
 • สิทธิ์การเข้าร่วม Exclusive private meet จำกัดเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ที่มีมูลค่าพอร์ตกองทุนรวมจากรูปภาพที่ส่งเข้ามาสูงสุดจำนวน 10 ท่านแรกเท่านั้น
 • กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ – กรกฎาคม 2566
 • จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์”

  • ผู้รับสิทธิ์ที่ได้รับรางวัลเป็น FINT สามารถศึกษารายละเอียด FINT เพิ่มเติมได้ที่ FINT by FINNOMENA
  • บริษัทจะดำเนินการแจก FINT ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่าน ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น โดยจะได้รับ FINT ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
  • FINT ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิ์การรับ FINT ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นของขวัญอื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดรับ FINT ที่ได้จากกิจกรรม ผ่าน FINT Wallet – FINNOMENA  ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้รับคูปอง FINT
  • เงื่อนไขการใช้ FINT ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับคัมภีร์ทางอีเมลภายในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 เสร็จสิ้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในคัมภีร์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท
  • เนื้อหาในคัมภีร์ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัทให้ทำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับแจ้งสิทธิ์การเข้าร่วม Exclusive Live และรายละเอียดทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ภายใน 30 วันหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
  • ผู้รับสิทธิ์จะได้รับแจ้งสิทธิ์การเข้าร่วม Exclusive Private Meet และรายละเอียดทางอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ภายใน 30 วันหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจลงทุนซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรม Fix My Port 2023 ไม่ว่าจะเป็น คัมภีร์ อีเวนท์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข ระยะเวลา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-026-5100 หรือ LINE: @FINNOMENAPORT