ล่าสุด ECB ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ส่วน FED ยังคงมุมมองว่าจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ ถือเป็นผลดีกับการลงทุนตราสารหนี้ในช่วงนี้ ที่จะได้รับประโยชน์จาก Yield ที่ตอนนี้สูงตามดอกเบี้ย และ Capital Gain จากราคาที่จะสูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่จะเข้าสู่ขาลงในอนาคต

หนึ่งในกองทุนที่น่าสนใจคือ MUBONDUH-A ที่มี Duration ของตราสารหนี้สูง ซึ่งจะได้ประโยชน์จากช่วงดอกเบี้ยขาลงในระยะยาว เราลองมาทำความรู้จักกองทุนนี้ให้มากขึ้นกันเลย

รู้จักกองทุน MUBONDUH-A

MUBONDUH-A เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund ที่มี Duration ประมาณ 6 ปี โดยมีนโยบายการลงทุนแบบ Active ให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับดัชนี U.S. Aggregate Bond Index

กองทุนหลักจะลงทุนใน …

 • ตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
 • Mortgage-backed securities (MBS) 
 • Asset-backed securities (ABS) 

 

โดยสินทรัพย์ทั้งหมดนี้มีความมั่นคงสูง เพราะออกหรือรับประกันโดยรัฐบาลอเมริกา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน หรือบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และในกรณีของ MBS และ ABS ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับการหนุนโดยหน่วยงานรัฐ แต่ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลทั่วไป

ทำไม MUBONDUH-A ถึงน่าลงทุน?

1. เป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคง

10 สินทรัพย์ที่ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund ลงทุนมากที่สุด | Source: jpmorgan.com as of 30/04/2024

ถ้าลองดู Top 10 Holdings ล่าสุด จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่กองทุนหลักของ MUBONDUH-A เข้าไปลงทุน ล้วนแล้วแต่เป็นตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เช่น 

 • US Treasury ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ ออกโดยกระทรวงการคลัง 
 • MBS ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ออกโดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งชาติของสหรัฐฯ (GNMA) 

ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกหนี้ที่เป็นผู้ออกตราสารดังกล่าวที่เราเข้าไปลงทุนนั้นมีความมั่นคงอย่างมาก

สัดส่วนชนิดตราสารหนี้ที่ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund ลงทุนมากที่สุด | Source: jpmorgan.com as of 30/04/2024

2. ผลตอบแทนเหนือคู่แข่งและดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน MUBONDUH-A | Source: หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ as of 30/04/2024

ผลตอบแทนในอดีต ไม่ได้เป็นการการันตีผลตอบแทนในอนาคต

ในด้านของผลตอบแทน กองทุน MUBONDUH-A สามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตกปีละ 5.46% เหนือกว่าดัชนีชี้วัดที่ทำได้ 2.01% และกองทุนในประเภทเดียวกันที่ 2.91% ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านที่น่าสนใจของกองทุนนี้

3. กระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง

ถ้าเจาะลึกเข้าไปในพอร์ตของกองทุนนี้จะเห็นว่ามีการคัดเลือกแต่ตราสารหนี้เกรดดี การลงทุนเกือบ 2 ใน 3 มีเรตติ้งระดับ AAA โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยระดับ AA นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงสูงคือเลือกลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 2,000 ตัวเลยทีเดียว

ที่น่าสนใจคือพอร์ตการลงทุนมี Duration เฉลี่ยสูงถึง 6 ปี ซึ่งจะได้รับประโยชน์มากกว่าในช่วงดอกเบี้ยขาลงที่กำลังจะมาถึง

สัดส่วนตราสารหนี้แยกตามเรตติ้งที่ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund ลงทุน | Source: jpmorgan.com as of 30/04/2024

รายละเอียดอื่น ๆ ของกองทุน 

ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

 • เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ในกลุ่ม  Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
 • ลงทุนในหน่วยลงทุนของ JPM US Aggregate Bond I (acc) – USD
 • กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวแบบ active management
 • กองทุนมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 4
 • นโยบายการจ่ายปันผล ไม่จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมซื้อ 1.07%
 • ค่าธรรมเนียมขาย ไม่มี
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000 บาท
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป 500 บาท

 

สามารถศึกษารายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/


อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299