ค้นหาจากรหัสกองทุน

1AM-DAILY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเดลี่

Performance

(1AM-DAILY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.60%ดี
0.60%
1Y
1.19%ดี
1.19%
3Y (annualized)
1.10%ดี
1.04%
5Y (annualized)
1.22%ดี
1.17%
10Y (annualized)
1.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.76ดี
-7.27
3Y (annualized)
-5.55ดี
-6.85
5Y (annualized)
-5.06ดี
-6.53
10Y (annualized)
-5.50

13 ธ.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล