ค้นหาจากรหัสกองทุน

1S-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟหุ้นระยะยาว

Performance

(1S-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.44%ดี
-0.41%
6M
-0.08%ดี
-0.98%
1Y
-4.15%
3Y (annualized)
4.59%ดี
3.72%
5Y (annualized)
2.46%
10Y (annualized)
11.68%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.41%ดี
11.85%
3Y (annualized)
10.68%ดี
10.96%
5Y (annualized)
11.16%ดี
11.27%
10Y (annualized)
15.09%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล