ค้นหาจากรหัสกองทุน

1SG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว

Performance

(1SG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.12%ดี
-0.86%
6M
1.15%ดี
-0.26%
1Y
0.82%ดี
-1.18%
3Y (annualized)
6.11%ดี
5.63%
5Y (annualized)
3.39%ดี
2.24%
10Y (annualized)
11.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.17%
3Y (annualized)
10.88%
5Y (annualized)
10.74%ดี
11.11%
10Y (annualized)
14.62%ดี
14.82%

21 พ.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล