ค้นหาจากรหัสกองทุน

1SG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว

Performance

(1SG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.51%ดี
-4.99%
6M
1.15%ดี
0.47%
1Y
-5.40%ดี
-6.54%
3Y (annualized)
6.27%ดี
5.47%
5Y (annualized)
3.30%ดี
2.23%
10Y (annualized)
10.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.14%
3Y
-13.39%
5Y
-16.64%ดี
-18.74%
10Y
-21.93%

20 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล