ค้นหาจากรหัสกองทุน

1SG-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว

Performance

(1SG-LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.27%ดี
-1.43%
6M
2.12%ดี
1.18%
1Y
-1.84%ดี
-3.66%
3Y (annualized)
7.45%ดี
6.41%
5Y (annualized)
2.68%
10Y (annualized)
11.20%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.32ดี
-0.46
3Y (annualized)
0.38ดี
0.30
5Y (annualized)
0.16
10Y (annualized)
0.70

13 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล