ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-AITF5Y1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.09%
3M
2.17%
6M
4.70%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 27, 15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
413,388,586.64 บาท
FINNOMENA MONEY