ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-EUROPE VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปแวลู

Performance

(ASP-EUROPE VALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
2.83%
3Y (annualized)
5.42%
5Y (annualized)
--
2.96%
10Y (annualized)
--
2.35%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
11.66%
5Y (annualized)
--
13.12%
10Y (annualized)
--
15.21%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล