ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-GLTF

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

ผลตอบแทน
1.46%
3M
-3.80%
6M
-15.72%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
06 M12 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
198,651,154.74 บาท