ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-GLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.06%
3M
3.89%
6M
3.56%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 20, 06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
212,579,613.81 บาท