ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว

ผลตอบแทน
2.40%
3M
2.94%
6M
0.30%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 23, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
238,282,820.2 บาท