ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-TFIXED9

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ทวีทรัพย์ 9

Performance

(ASP-TFIXED9)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.60%ดี
0.56%
6M
1.12%
1Y
1.81%ดี
1.69%
3Y (annualized)
1.78%ดี
1.90%
5Y (annualized)
2.01%ดี
1.38%
10Y (annualized)
--
2.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
5.21%
3Y (annualized)
5.65%
5Y (annualized)
0.20%ดี
4.28%
10Y (annualized)
--
2.20%

19 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล