ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

ผลตอบแทน
0.63%
3M
1.08%
6M
1.66%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ASP
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 23, 05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
49,439,496.5 บาท