ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

5,000 บาท

FINNOMENA MONEY