ค้นหาจากรหัสกองทุน

B-TNTV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี

Performance

(B-TNTV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.06%ดี
0.08%
6M
0.10%ดี
0.07%
1Y
0.20%ดี
0.46%
3Y (annualized)
0.64%ดี
0.55%
5Y (annualized)
0.76%ดี
0.76%
10Y (annualized)
1.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-0.29%
3Y
--
-0.71%
5Y
--
-0.71%
10Y
--
-0.40%

01 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

01 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล