ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCARE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.17%
3M
4.41%
6M
19.55%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นกลุ่ม Healthcare ภายใต้การบริหารของ Wellington Asset Management ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 90 ปี มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บริหารด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน Healhcare โดยเฉพาะ แบบ Active เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Health Care
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 29, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,676,346,755.2 บาท
FINNOMENA MONEY