ค้นหาจากรหัสกองทุน

BKIND

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนรวมคนไทยใจดี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.78%
3M
4.08%
6M
20.41%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 ต.ค. 57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
596,988,589.95 บาท