ค้นหาจากรหัสกองทุน

BRIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บริค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
14.30%
3M
17.10%
6M
25.58%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Emerging Market
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 6, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
65,030,130.16 บาท
FINNOMENA MONEY