ค้นหาจากรหัสกองทุน

BRIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บริค

Performance

(BRIC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.45%-
8.44%
6M
25.82%-
30.20%
1Y
23.11%-
10.29%
3Y (annualized)
4.02%-
-0.23%
5Y (annualized)
7.06%-
5.00%
10Y (annualized)
2.46%-
0.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.31%-
-24.66%
3Y
-21.58%-
-32.21%
5Y
-21.58%-
-31.44%
10Y
-31.27%-
-39.81%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY