ค้นหาจากรหัสกองทุน

GOLD-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(GOLD-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-7.45%-
-7.08%
6M
4.40%-
3.09%
1Y
21.31%-
22.32%
3Y (annualized)
7.86%-
8.29%
5Y (annualized)
6.80%-
7.32%
10Y (annualized)
0.85%-
1.46%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.00%-
14.61%
3Y (annualized)
11.04%-
11.56%
5Y (annualized)
12.22%-
12.47%
10Y (annualized)
14.46%-
14.45%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY