ค้นหาจากรหัสกองทุน

GOLD-RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(GOLD-RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
14.34%
6M
12.13%
1Y
20.31%
3Y (annualized)
0.01%
5Y (annualized)
0.98%
10Y (annualized)
--
3.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.55%
3Y
-17.23%
5Y
-18.59%
10Y
--
-38.58%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล