ค้นหาจากรหัสกองทุน

HI-DIV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

Performance

(HI-DIV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.67%-
8.47%
6M
2.32%-
7.07%
1Y
-11.01%-
-12.25%
3Y (annualized)
-3.23%-
-4.69%
5Y (annualized)
3.63%-
2.43%
10Y (annualized)
5.71%-
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-25.59%-
-30.05%
3Y
-31.15%-
-36.78%
5Y
-31.15%-
-36.41%
10Y
-31.15%-
-35.16%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY