ค้นหาจากรหัสกองทุน

I-SEQS-IA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก IA

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
7.53%
3M
26.75%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
S-FUNDS
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
3,000,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
100,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 21, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16,212,345.84 บาท
FINNOMENA MONEY