ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-APB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.59%
3M
3.94%
6M
0.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Dec 7, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,070,478,292.21 บาท
FINNOMENA MONEY