ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-APB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.75%
3M
2.88%
6M
4.87%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ธ.ค. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,513,698,129.41 บาท