ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-ASIACV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้

Performance

(K-ASIACV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.15%
6M
-3.51%
1Y
14.29%
3Y (annualized)
0.00%-
10.37%
5Y (annualized)
0.00%-
6.77%
10Y (annualized)
0.00%-
6.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
15.62%
3Y (annualized)
0.00%-
18.40%
5Y (annualized)
0.00%-
15.83%
10Y (annualized)
0.00%-
15.33%

12 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล