ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-ASIACV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้

Performance

(K-ASIACV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.35%ดี
-3.88%
6M
-6.88%
1Y
6.82%
3Y (annualized)
--
9.40%
5Y (annualized)
--
7.24%
10Y (annualized)
--
5.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
--
0.67
5Y (annualized)
--
0.46
10Y (annualized)
--
0.32

29 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล