ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CLIMATE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Climate Transition

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.48%
3M
8.41%
6M
24.11%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 ก.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,452,720,898.54 บาท