ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

Performance

(K-GA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.53%-
3.43%
6M
19.06%-
12.20%
1Y
16.41%-
5.68%
3Y (annualized)
5.51%-
2.34%
5Y (annualized)
5.64%-
3.45%
10Y (annualized)
5.61%-
4.96%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.52-
0.07
3Y (annualized)
0.19-
-0.04
5Y (annualized)
0.31-
0.17
10Y (annualized)
0.35-
0.28

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY