ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.10%
3M
17.86%
6M
31.56%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 18, 08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,900,858,854.83 บาท
FINNOMENA MONEY