ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-GREAT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

Performance

(K-GREAT)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.15%ดี
1.45%
6M
3.15%
1Y
12.08%ดี
11.88%
3Y (annualized)
6.95%ดี
6.62%
5Y (annualized)
0.00%-
4.82%
10Y (annualized)
0.00%-
5.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.56%
3Y
-14.64%
5Y
0.00%-
-16.59%
10Y
0.00%-
-19.39%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล