ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-STEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน

Performance

(K-STEQ)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.23%ดี
-4.00%
1Y
15.54%ดี
13.45%
3Y (annualized)
-2.47%
5Y (annualized)
1.16%
10Y (annualized)
4.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.76ดี
0.75
3Y (annualized)
-0.09
5Y (annualized)
0.05
10Y (annualized)
0.27

02 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY