ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-VALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

Performance

(K-VALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.56%
6M
-2.10%
1Y
-21.54%
3Y (annualized)
-8.82%ดี
-9.57%
5Y (annualized)
-0.95%ดี
-1.39%
10Y (annualized)
3.92%ดี
4.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.90
3Y (annualized)
-0.43ดี
-0.45
5Y (annualized)
-0.01ดี
-0.03
10Y (annualized)
0.23

27 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY