ค้นหาจากรหัสกองทุน

K70LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล

ผลตอบแทน
0.66%
3M
-0.07%
6M
-2.10%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 29, 05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
23,899,217,733.05 บาท