ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GPROPD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล