ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFAFIX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.79%
3M
2.12%
6M
5.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 21, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
46,169,517,777.02 บาท