ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFENSET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50

ผลตอบแทน
-0.32%
3M
0.01%
6M
-1.55%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 5, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,931,920,930.22 บาท