ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTFTSM-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
22.81%
3M
44.45%
6M
60.48%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 23, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
867,651,005.27 บาท
FINNOMENA MONEY