ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFVALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-10.79%
3M
16.41%
6M
-26.77%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 31, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
840,536,503.66 บาท
FINNOMENA MONEY