ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFVALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.91%
3M
-0.42%
6M
-8.79%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 31, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,165,861,436.37 บาท