ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFVALUE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู

Performance

(KFVALUE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.60%ดี
-0.25%
6M
-1.57%
1Y
-5.09%
3Y (annualized)
3.69%
5Y (annualized)
2.35%
10Y (annualized)
11.91%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.54%
3Y
-13.25%
5Y
-17.82%ดี
-19.19%
10Y
-21.97%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล