ค้นหาจากรหัสกองทุน

KGF4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล ฟิกซ์อินคัม 4

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

10,000,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

10,000 บาท

FINNOMENA MONEY