ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSET50LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50

Performance

(KSET50LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.79%ดี
-3.84%
6M
-2.48%
3Y (annualized)
7.16%
5Y (annualized)
3.28%
10Y (annualized)
11.41%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
12.19%
3Y (annualized)
10.83%
5Y (annualized)
11.52%ดี
11.56%
10Y (annualized)
14.87%

30 ต.ค. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล