ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-AGRI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์

Performance

(KT-AGRI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
13.73%ดี
9.20%
1Y
35.41%ดี
28.00%
3Y (annualized)
10.05%
5Y (annualized)
8.64%
10Y (annualized)
3.50%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.17%ดี
15.79%
3Y (annualized)
16.68%ดี
18.48%
5Y (annualized)
15.01%
10Y (annualized)
16.74%

02 ส.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY