ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-Ashares-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-4.17%
3M
5.46%
6M
16.41%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares เน้นการลงทุนไปยังหุ้นขนาดใหญ่และกลางที่มีศักยภาพการเติบโตสูงพร้อมมูลค่าที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ส.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19,906,621,921.67 บาท